محصولات

سس مایونز و کچاپ
خط تولید مواد غذایی

سس مایونز و کچاپ

چیپس میوه و پوره سیب زمینی
خط تولید مواد غذایی

چیپس میوه و پوره سیب زمینی

اسنک
خط تولید مواد غذایی

اسنک

غذای آماده
خط تولید مواد غذایی

غذای آماده