محصولات

لبنیات
خط تولید مواد غذایی

لبنیات

غذای خشک و کنسرو حیوانات خانگی
خط تولید مواد غذایی دام و حیوانات خانگی

غذای خشک و کنسرو حیوانات خانگی

پیاز سرخ شده
خط تولید مواد غذایی

پیاز سرخ شده

رب گوجه فرنگی
خط تولید مواد غذایی

رب گوجه فرنگی

عسل، مربا و مارمالاد
خط تولید مواد غذایی

عسل، مربا و مارمالاد