طراحی و ساخت خط سالاد الویه برای:

 • شرکت مهستان نیک سپاهان (نامی نو) - اصفهان                                     
 • شرکت چیکا- اصفهان                                                                         
 • شرکت نوین روناک(سانی و هرمس)- تهران              
 • شرکت زین - یزد                                                                              
 • شرکت نارافشان(سالدینا)- مشهد                                                          
 • شرکت صنایع غذایی بهین صنعت جی(شامانا)- نجف آباد اصفهان               
 • شرکت صنایع غذایی ایده آل صنعت -دلیجان
 • شرکت سبزآوران نیک (رباط)- تهران                                                        
 • شرکت گیتی کهن ایرانیان (TST)-مشهد
 • شرکت فارس آشپزباشی(کوکله)-شیراز                                                 
 • شرکت آرمیتا- اشکذر یزد                                                                    
 • شرکت آمیتک-اصفهان
 •